Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligerscontracten

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor een organisatie of instelling.Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger en organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking.

Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingfaciliteiten, een organisatie wil dat afspraken over taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Een vrijwilligerscontract kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.