Direct naar de inhoud van deze pagina

Participatiewet

Waarom een Tegenprestatie?
Sinds 1 januari 2015 vallen inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen onder de Participatiewet. In deze wet staat dat gemeenten aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen én waarbij arbeid in loondienst (nog) niet mogelijk is, een maatschappelijke inspanning moeten vragen.
De inspanning is niet vrijblijvend! Een uitkering is immers niet gratis en daarom wordt er een wederdienst, naar vermogen, verwacht van degenen die een uitkering ontvangen. Die wederdienst heet "tegenprestatie naar vermogen".

Kenmerken van de tegenprestatie:
• het hoeft niet bij te dragen aan arbeidsinschakeling;
• het gaat om werk dat naast of in aanvulling op gewoon werk wordt gedaan;
• het mag niet leiden tot verdringing van betaald werk.

Wie moeten een tegenprestatie leveren?
Iedereen die:

 • een bijstandsuitkering ontvangt én
 • geen betaald werk doet én
 • niet deelneemt aan een re-integratietraject én
 • geen vrijstelling heeft van de sollicitatie- of arbeidsplicht én
 • nog geen (16 uur per week) vrijwilligerswerk doet.

Er zijn enkele wettelijke en gemeentelijke uitzonderingen. Lees hierover meer op de website van de gemeente Nissewaard. Lees verder

Verzekering voor deelnemers die een tegenprestatie leveren

De gemeente sluit de PEP (Praktijk Ervaringsplek Polis) en verzekert daarmee in 1 keer het aantal afgesproken praktijk ervaringsplekken. De PEP verzekert:

 • aansprakelijkheid van bedrijven
 • ongevallen van deelnemers aan de praktijk ervaringsplekken w.o. Tegenprestatie naar vermogen
 • aansprakelijkheid van deelnemers aan de praktijk ervaringsplekken als bestuurders van motorrijtuigen.

De voordelen;

 • De mensen op praktijk ervaringsplekken zijn goed verzekerd tijdens de werkzaamheden.
 • Bedrijven, verenigingen, vrijwilligersorganisatie en ZZP-ers hebben mankracht erbij, zonder zich zorgen te hoeven maken over de verzekeringen.
 • Geen administratieve rompslomp. Dat geldt voor alle betrokken partijen.
In geval van aanspraak contact opnemen met uw werkadviseur.


Voorwaarde is een getekend trajectplan, anders niet verzekerd!! Schadeclaims worden door de werkadviseur intern afgestemd met Henny de Jong