Direct naar de inhoud van deze pagina

Tegenprestatie

Tegenprestatie naar vermogen
Wanneer u een uitkering van de gemeente ontvangt kan de gemeente u vragen een Tegenprestatie naar Vermogen (TV) te leveren. De gemeente houdt hierbij rekening met de maximale belastbaarheid.

Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden.

Verschil met vrijwilligerswerk
De tegenprestatie is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Iemand doet vrijwilligerswerk op eigen initiatief. De tegenprestatie is verplicht voor iemand die een bijstandsuitkering heeft. Vrijwilligerswerk kan wel beschouwd worden als invulling van de tegenprestatie. Activiteiten die door vrijwilligers worden verricht, kunnen ook worden ingezet voor het verrichten van de tegenprestatie.

Vrijwilligerswerk als Tegenprestatie

Wilt u vrijwilligerswerk doen dan moet u, vooraf, hiervoor toestemming vragen aan uw eigen werkadviseur.

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft en al vrijwilligerswerk doet moet u dit melden aan uw werkadviseur. Vrijwilligerswerk is namelijk maatschappelijk nuttig werk en wordt gezien als Tegenprestatie naar Vermogen. In uw dossier wordt geregistreerd dat u aan de Prestatiewet voldoet, voor wat betreft de Tegenprestatie naar Vermogen.

Voor vragen en/of opmerkingen over vrijwilligerswerk als tegenprestatie kunt u contact opnemen met uw werkadviseur.